Chủ tịch địt cô thư ký suốt giờ tăng ca đêm Emiri Momota, buồi ông chủ tịch bắt đầu từ từ ra vào lồn cô thư ký. Ông chủ tịch làm động tác nhanh dần, 5p sau ông chủ tịch lật ngược cô thư ký nằm úp xuống rồi bảo cô thư ký Emiri Momota quỳ gối. Sex văn phòng địt thư ký làm theo úp mặt xuống giường, chổng mông về phía ông chủ tịch. Tay cầm buồi đút vào lồn cô thư ký nghe ọt một cái. Nhấp được một lúc thì tử cung cô thư ký bắt đầu mút đầu buồi ông chủ tịch.