Cô nàng dáng cao đụ cùng anh chàng nhân viên cao to Izuna Maki, lền nhà, rồi ngẩng lên bảo bố của mình sao bố cho gì mà nhiều thế không biết đầy ngập bên trong miệng của con khiến con nuốt cũng không còn kịp nữa, bố đã bảo mà con không chịu nghe cơ, ngay cô nàng con cũng không uống tinh trùng của bố như con đâu, con gớm thật đấy con hơn cha là nhà cón phúc đấy, mà tôi ơi, đừng liếm lồn em nữa, , em cũng không chịu được nữa đâu, phim xxx nện cô nàng Izuna Maki nước nhờn của em lại chảy…