Condau.Net – Cảm giác tuyệt vời khi địt em học sinh lồn to Kokoro Wato, vào một cánh cửa tre mở hé, sang mới kịp nhận ra đây là nhà của em học sinh tư, cậu định chạy trở ra, nhưng không còn kịp, em học sinh tư đã chờ sẵn để nhẹ nhàng nắm tay cậu chào cậu ấm, phim sex khong che quan hệ cùng em học sinh Kokoro Wato quý hóa quá, cậu vào trong này ngồi chơi, vừa nói em học sinh tư dẫn sang đến một cái bàn gỗ mít, màu gỗ đã thâm đen theo tuổi đời của nó, sang vừa thắc mắc vừa ngơ ngác, nhưng trước một tấm thân con gái đầy đặn nở nang…