Địt cô bạn gần nhà lồn khít nhưng vú to Tsukasa Aoi, một con tên nàng, 1 con tên thư, chịch xnxx cùng Tsukasa Aoi đi shopping đã đời chúng mới gợi ý nói từ đó đến giờ chưa biết bar club là gì nên muốn đi thử mà chưa có ai dẫn đi, thế là tôi nói để anh dẫn mấy em đi, cả 3 nhao nhao đồng ý, nhưng trước tôi tạt xe đi ăn cái vì cũng còn sớm, đến khoảng gần 8 giờ thi tôi chở cả bọn đến 1 sàn nhảy thuộc loại lớn của thành phố, vừa đậu xong con xe thì thằng bồi quen đã được tin chạy ra vồ vã, mấy nhỏ liếc tôi rồi không hỏi nữa, sau khi uống 1 chập…