Đụ cô người yêu còn trinh trong ngày sinh nhật 16 tuổi cực sướng Xun Xiaoxiao, mình đã âm thầm trở về để giúp đỡ em người yêu, phim sex trung quốc mình hiểu ngay tất em người yêu những trò này đều qua bàn tay dàn dựng của em người yêu, em người yêu muốn hại em người yêu đến đường cùng, mà mình cũng chẳng khó gì không nhận ra lý do, em người yêu ghen với em người yêu, em người yêu đinh ninh mình vẫn là người của em người yêu, thành thử trong suốt ba tháng mình ẩn dật, em người yêu điên tiết vì…