Hàng xóm số hưởng nện em gái đẹp sống một mình Mina Kitano, nó len lén tránh mặt, Mina Kitano, hờ hững nhìn Mina Kitano đi lại trong nhà, phim xxx nện Mina Kitano thậm chí cơm nước dọn ra để đó, Mina Kitano ăn thì ăn không thì chừng Mina Kitano đi nó sẽ dọn, vậy mà nào Mina Kitano có để nó yên, nó dẹp bàn thì Mina Kitano la lên, tao đã ăn xong đâu mà dẹp, hay là mày muốn bắt tao nhịn đói, còn nó thu vén ba mớ tập vở hay xống áo Mina Kitano để vương vãi ra thì Mina Kitano gắt củ tỏi nó làm mất dấu khiến Mina Kitano không tìm…