Xoạc nhau thác loạn tập thể khi chơi thua trò chơi Lin Xiaoying, rồi cơ mông co lại, chỉ còn thở ra mà đúng hơn là thổi mạnh ra bằng miệng, cuối cùng hai chàng trai cũng bắn xối xả vào lồn của 2 em gái, nhưng theo quán tính thì hai chàng trai vẫn cứ nhấp, địt thật mạnh vào lồn hai em gái, nhấp nháp thêm tí nữa cũng rũ ra luôn. Xem sex tập thể thác loạn Lin Xiaoying, hai chàng trai đã phá trinh hai em gái và hai em gái cũng phá trinh hai chàng trai vậy đó. Nằm thêm tí rồi hai em gái lật đật mặc đồ vô, đúng là lúc đang sướng thì coi trời bằng vung, lúc xong rồi thì lại sợ người khác biết được.